Algemene voorwaarden Ateliers Les Landes Cahuzac sur Vère. Deze voorwaarden gelden voor de huur van de accomodaties en de workshops.

 

Met uw aanbetaling aan Ateliers Les Landes bevestigt u met de hieronder vermelde voorwaarden akkoord te gaan:

 

1 Reserveren

1.1 Reserveren kan alleen via internet. Deze reservering is pas definitief na bevestiging van ontvangst van 30% van de totale huursom binnen 1 week na reservering. De reservering van een workshop is definitief na bevestiging van ontvangst van de aanbetaling van € 150,-

1.2 Het restant van de huursom dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de gereserveerde periode voldaan te zijn. Het restant van de workshopsom dient uiterlijk een week voor aanvang voldaan te zijn.

1.3 Reeds betaalde gelden worden niet in alle gevallen terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht volgens punt 2

1.4 Bij het niet, niet volledig, dan wel niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen door de huurder, behoudt Ateliers Les Landes het recht zonder teruggave van eventueel eerder gemaakte aanbetalingen door huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

 

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Annuleringen door huurder dienen per e-mail te worden doorgegeven aan Ateliers Les Landes. Ateliers Les Landes zal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.

2.2 in geval van annulering van de reservering 60 dagen voor de geplande aankomstdatum zal de aanbetaling worden teruggestort. Bij annulering door huurder tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de totale huursom of het cursusgeld in rekening gebracht.

2.3 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom of het cursusgeld verschuldigd.

2.4 Huurder wordt dringend aangeraden zelf een reis / annuleringsverzekering af te sluiten. bijvoorbeeld via deze Belgische site  http://va_france.europ-assistance.be/nl/product/rental-protection-1

 

3. waarborgsom

3.1 Bij aankomst vragen wij u een waarborg van 150 Euro contant  te voldoen. De borg ontvangt u terug bij vertrek na een eindcontrole op beschadiging/vermissing. U laat de gîte achter zoals u deze heeft aangetroffen; wenst u dat wij de eindschoonmaak doen dan wordt 60 Euro op de waarborg ingehouden. 

 

4. Aansprakelijkheid Ateliers Les Landes

4.1 Ateliers Les landes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of opgelopen door huurders, reisgenoten en/of bezoekers van de gîtes of caravan. Dit is ook van toepassing bij gebruik van het zwembad en de speeltoestellen.

 

5. Spelregels

5.1 Huurder zal vóór acht uur ’s ochtends en na 10 uur ’s avonds de algemene rust op Les Landes respecteren.

 

5.2 Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaats deponeren.

 

5.3 Huisdieren zijn ín de gîtes in overleg toegestaan.

 

5.4 Roken is in de gîtes niet toegestaan.

 

5.5 Binnen de omheining van het zwembad dienen geen etenswaren genuttigd te worden.